www.aquap.sk

Stránky Klubu plávania AQUACITY Poprad

Pohár olympijských nádejí 2018

VIII. ročník – VIII. Annual

Dátum konania/ Date:  06.10.2018

Časomiera: Elektronická OMEGA Ω

Miesto: AQUACITY, Športová 1397/1,

             Poprad, Slovakia

BAZÉN: krytý 50 m súťažný

KALENDÁR: SPF   Swimrankings

Prihlášky do/ Entries : 28.09.2018

Odhlášky najneskôr do/ Cancelations : 03.10.2018 do 24:00

Kontakt: ponpoprad@aquap.sk

Účet klubu/Account club: SK77 0200 0000 0028 7971 8556, SUBASKBX

Propozície / Invitation Objednávka stravy
Prihláška / Entry LENEX Order food
www.aquap.sk © 2014 Frontier Theme