www.aquap.sk

Stránky Klubu plávania AQUACITY Poprad

Pohár olympijských nádejí

História pretekov Pohár olympijských nádejí v plávaní

História týchto pretekov sa začala písať v roku 2011 na počesť návštevy Jej Excelencie Susannah Montgomery  veľvyslankyne Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku v meste Poprad.

Z iniciatívy britskej ambasády a Slovenského olympijského výboru v spolupráci s vedením Aquaparku Poprad s.r.o. pripravil Klub plávania AQUACITY Poprad v spolupráci s Komisiou mládeže a športu Združenia Euroregión Tatry dňa 13. októbra 2011  1. ročník súťaže, s názvom

Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry

v plávaní

Súťaž sa niesla v znamení pozdravu slovenských športovcov blížiacim sa Letným olympijským hrám  v Londýne 2012. Na otvorení sa zúčastnila pani veľvyslankyňa s manželom, zástupkyňa SOV pani Jana Gantnerová – Šoltýsová, majoritný majiteľ AquaCity Poprad pán Jan Telenský a ďalší hostia. Všetci títo predstavitelia aj odovzdávali najlepším plavcom v jednotlivých disciplínach a kategóriách diplomy, ceny a medaily. Ceny venovali britská ambasáda, SOV, AquaCity Poprad a mesto Poprad. Prvý ročník bol vypísaný len pre plavecké kluby z členských miest Združenia Euroregión Tatry. Od 1. ročníka sa na súťaži pravidelne zúčastňujú plavci z poľských plaveckých klubov. Z počiatku len zo Zakopaneho, ku ktorým sa v neskorších ročníkoch pridali aj plavci z Katowíc. Vzácnym a vítaným hosťom – účastníkom druhého ročníka súťaže v roku 2012 z krajiny organizujúcej LOH 2012 bol anglický plavecký klub Harpenden Swimming Club.

Prvé štyri ročníky boli tieto preteky organizované v menšom rozsahu. Pretekalo sa na 4 dráhach (prvé tri ročníky) resp. 6 dráhach (IV. ročník) za plnej prevádzky celého areálu aquaparku AquaCity a preteky trvali jeden poldeň.  Súčasťou pretekov boli aj plavecké preteky popradských škôl Športová olympiáda mesta Poprad v plávaní. Tento míting nebol zaradzovaný do kalendára plaveckých pretekov SPF a len tesne pred konaním pretekov bola zaslaná požiadavka SPF na zaradenie výsledkov registrovaných pretekárov SPF do databázy oficiálnych výsledkov SPF.

Od V.ročníka, ktorý sa konal 3. októbra 2015, sa zmenila celá filozofia a organizácia tohto podujatia. Ovplyvnilo to niekoľko faktorov. Zvýšený záujem o účasť plavcov na hlavnom podujatí organizovanom Klubom plávania AQUACITY Poprad Ceny Popradu, prinútil organizátorov vypustiť z programu mítingu Cena Popradu kategóriu plavcov najmladších žiakov 9 a 10 ročných. Klub však nechcel ochudobniť tieto plavecké nádeje o možnosť súťažiť na 50 m bazéne v jednom z najlepšie vybavených areálov s plaveckým bazénom tejto dĺžky na Slovensku. Tiež prijatie nového Súťažného Poriadku Výkonným výborom SPF na začiatku roku 2015, ktorý neumožnil súťažiť na jedných pretekoch registrovaným aj neregistrovaným pretekárom a tiež na jednom podujatí organizovať aj vložené preteky, definitívne rozhodlo o ďalšom smerovaní tohto plaveckého podujatia.

So súhlasom komisie EUT a predseda Komisie mládeže a športu EUT a zakladateľ pretekov Pohára olympijských nádejí PhDr. Jozefa Pavlíka, si súťaž adoptoval ako jej hlavný organizátor Klub plávania AQUACITY Poprad, premenovala sa na

Pohár olympijských nádejí v plávaní, 

dostala do vienka nové logo a stala sa otvoreným, plnohodnotným, plaveckým podujatím zaradeným do kalendára SPF, určeným pre najmladšie vekové kategórie plaveckých nádejí 9 ročných až 12 ročných športovcov. Z programu pretekov bola odčlenená Športová olympiáda mesta Poprad, ktorá sa organizuje v samostatnom termíne. Z jedného poldňa sa program natiahol na dva počas jedného víkendového dňa, štruktúra disciplín sa rozšírila na všetky 50 m a 100 m trate, bola doplnená o 200 m voľný spôsob a polohové preteky a ponúkla aj obľúbené štafetové disciplíny pre družstvá MIX na 50 m tratiach. V. ročníka pretekov PON v novom šate sa zúčastnilo 18 klubov, z toho 3 zo zahraničia, (Maďarska, Poľska a Ukrajiny) a vo finálnej výsledkovej listine figurovalo 180 plavcov, ktorí absolvovali 813 individuálnych a 14 štafetových štartov.

Cieľom Klubu plávania AQUACITY Poprad je v Poprade organizovať dvoje medzinárodné plavecké preteky a to na jar pre starších žiakov, juniorov a dospelých  – Cena Popradu a na jeseň pre najmladších a mladších žiakov – Pohár Olympijských Nádejí. Tento zámer rezonuje aj na radnici mesta a Pohár olympijských nádejí sa už druhý rok úspešne uchádza o účelovú dotáciu od mesta Poprad práve na túto súťaž.

www.aquap.sk © 2014 Frontier Theme