www.aquap.sk

Stránky Klubu plávania AQUACITY Poprad

2 % alebo 3% z daní

Vážení priatelia,

aj tento rok máte jedinečnú možnosť poukázať 2% alebo 3% zo svojich daní presne tam, kde chcete a pokiaľ sa rozhodnete pomôcť takouto formou nášmu klubu, tak pomôžete v prvom rade našim deťom a mládeži pri skvalitnení ich tréningového procesu ale najmä umožníte im zúčastňovať sa na kvalitnejších plaveckých podujatiach často organizovaných za hranicami nášho štátu.

Skúste zvážiť a odporučiť aj svojim blízkym a priaznivcom Vašich detí, aby sa zamysleli nad tým, či by aj časť ich dane nemohla podporiť našu spoločnú vec. Získané peniaze budú použité výhradne na športové aktivity našich športovcov združených v Klube plávania Aquacity Poprad.

Mladým plavcom prispejete na:

  • dopravu, stravu a ubytovanie súvisiace s účasťou detí na športových podujatiach,
  • štartovné a iné súťažné poplatky v súťažiach detí a mládeže,
  • organizovanie športových podujatí v kategóriách detí a mládeže,
  • nákup športových potrieb pre deti a mládež.

Získané finančné prostriedky sú použité výhradne na tréningovú a súťažnú činnosť členov/plavcov klubu plávania. O spôsobe a účele ich použitia pravidelne informujeme na Členskej schôdzi KP.

Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2% alebo 3%?

Zamestnanec

  1. Najneskôr do 15. 2. 2018 musí požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie “Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2017”.
  1. Najneskôr do 30. 4. 2018 musí zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska vyplnené tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” a “ Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej za rok 2017 “

 

Fyzická osoba – podnikateľ, živnostník a právnická osoba

Musí do 31. 3. 2018 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% alebo 3% musí byť u fyzických osôb najmenej 3,32 EUR a u právnických osôb 8,30 EUR).

Viac informácií nájdete aj na www.rozhodni.sk.

Identifikačné údaje prijímateľa:

Obchodné meno alebo názov: Klub plávania AQUACITY Poprad
Sídlo: 058 01 Poprad, Športová 1397/1
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42038154

 

ZASLÚŽIME SI VAŠU POZORNOSŤ…… AJ VĎAKA VÁM DOKÁŽEME BYŤ ÚSPEŠNÍ …… ĎAKUJEME!

Môžete využiť aj našu ponuku získať úľavu na členskom príspevku, ak svoje vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatenej dani od zamestnávateľa odovzdáte v zalepenej obálke (kvôli ochrane osobných údajov) manažérovi KP osobne, prostredníctvom dieťaťa alebo trénera, ktorý ju manažérovi KP odovzdá. V takom prípade doručí Vaše vyhlásenie na daňoví úrad manažér klubu prípadne ekonóm klubu.  Ak doručíte svoje vyhlásenie na daňový úrad Vy osobne resp. je súčasťou Vášho daňového priznania a mienite si uplatniť úľavu na členských príspevkoch, postačí doručiť manažérovi kópiu potvrdenia o odovzdaná vyhlásenia. O forme a výške úľavy sa dočítate vo výňatku zo smernice KP č.2/2007. 

www.aquap.sk © 2014 Frontier Theme