www.aquap.sk

Stránky Klubu plávania AQUACITY Poprad

Dokumenty a Tlačivá

Všeobecné dokumenty a tlačivá

 • Informácia o výške členských poplatkov od 1.2.2016 
 • Žiadosť o úľavu na členskom príspevku

Tlačivá potrebné pre prijatie nového člena – PLAVCA

(O prijatí nového člena musí najskôr rozhodnúť v zmysle poverenia hl.tréner a manažér klubu)

!!! Každý nový člen klubu v kategórii Plavec sa musí tiež registrovať ako člen – fyzická osoba Slovenskej plaveckej federácie (SPF) v kategórii Plavec !!!

 • Prihláška za člena Klubu plávania AQUACITY Poprad – športovec
 • Žiadosť o individuálne členstvo v SPF 
 • Lekárske potvrdenie o spôsobilosti k výkonu športu 
 • Dohoda so športovcom do 18 rokov
 • Dohoda so športovcom nad 18 rokov
 • Žiadosť o vydanie klubovej karty – športovec

Tlačivá potrebné pre prijatie nového člena – NEPLAVCA

(O prijatí nového člena musí najskôr rozhodnúť správna rada a v zmysle poverenia manažér klubu)

 • Prihláška za člena Klubu plávania AQUACITY Poprad – nepretekár
 • Dohoda s členom – nepretekárom
 • Žiadosť o vydanie klubovej karty – rodič
www.aquap.sk © 2014 Frontier Theme