www.aquap.sk

Stránky Klubu plávania AQUACITY Poprad

Kategória: Oznamy

  

Modernizácia technického vybavenia trénerskej kancelárieŠkolenie rozhodcov plávania I. kvalifikačného stupňaZMENA na týždeň 12.9. – 16.9.2022Žiadosť o prijatie do CVČ 2022/2023

www.aquap.sk © 2014 Frontier Theme