www.aquap.sk

Stránky Klubu plávania AQUACITY PopradTlačivá k 2 % alebo 3% z daní

  1. Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2016 
  2. Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % alebo 3% zaplatenej za rok 2016 :
    •  editovateľné
    •  needitovateľné
  3. Výňatok zo smernice č.2/2007 o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov členov KP Aquacity Poprad – uplatnenie úľavy na členských príspevkoch 
www.aquap.sk © 2014 Frontier Theme